Vormsi vald otsib konsultanti saare ettevõtluskeskkonna arendamiseks

Vormsi valla arengukava üks eesmärkidest seab sihiks, et Vormsil on soodsad tingimused keskkonnasõbraliku ettevõtluse ja turismi arenguks. Arengukava kirjeldab, et arendustegevuste keskmes peaks olema aastaringselt toimiva ettevõtluse arendamise siht. Luua tuleb tingimused, kus ettevõtjatel oleks lihtne töökohti luua ja majandustegevust edendada. Kriitilise tähtsusega on ettevõtluseks vajaliku infrastruktuuri olemasolu, kiire ja stabiilne internetiühendus, investeeringutoetused. Fookuses on kaks valdkonda: turism ja kohaliku tooraine väärindamine. Nii nähakse ette kvaliteetset turismiteenust, külalistena loodus- ja kultuurituriste,  Vormsi kui eripärase ning keskkonnateadliku sihtkoha tuntust ja väärindatud kohalikku puitu ja toitu.

Arengukava aastateks 2022 – 2030 toob välja ootused ja suunad saare ettevõtluse arengus, kuid jääb napisõnaliseks sellest, kuidas soovituni vallavalitsuse ja kohalike ettevõtjate koostöös jõutakse. Arengukava ei kirjelda kuidas tulla toime tänaste takistustega kohalikus ettevõtluses; kuidas luua saarel soodus keskkond koostööks ja ühiseks majandamiseks; mida teha, et tuua saarele investeeringuid; kuidas hoida tasakaalu loodushoiu ning majandustegevuse, traditsiooniliste saarelise eluga seotud tegevusalade ja innovaatilisemate lahenduste vahel. Arengukava ei anna ka vastuseid kohaliku ressursi mõistliku kasutamisega seotud küsimustele. Sellepärast otsime kogemustega konsultanti, kes aitab vallavalitsuse ja saare ettevõtjate koostöös koostada täpsema tegevuskava.

Näiteks võiks tegevuskava anda vastused:

  • mida saab ja peab Vormsi vald tegema selleks, et jõustada kohalikke ettevõtjaid?
  • kuidas kohalikku ressursi hoida ja samal ajal maksimaalselt saare inimeste heaoluks kasutada?
  • kas saarel on seni märkamata, kasutamata ressursse, mis kohalikku ettevõtlust toetaks?
  • kas uue üldplaneeringuga plaanitud äri- ja tootmismaad on piisavad? Kas need on “õiges kohas”?
  • kuidas tulla toime hooajalisusega?
  • kuidas tuua saarele investeeringuid, kasvatada ettevõtlikkust oma inimestes?

Pakkumisi ootame aadressile vv@vormsi.ee hiljemalt 8. mail. Pakkumiste puhul hinnatakse tegevusplaani, konsultandi kogemust ja loomulikult vaadatakse hinda.

Täpsemalt saab lugeda: www.vormsi.ee/hanked

Vormsi