Vallavalitsuse 9. mai istungi ülevaade

Lühike ülevaade 9. mail toimunud vallavalitsuse istungil käsitletud teemadest.

Volikokku saadetud olulisemad materjalid

Sotsiaalhoolekande abi andmise kord. Selles on kirjeldatud Vormsi valla poolt vormsilastele pakutavad teenused ning toetused, mis on vajalikud sotsiaalse turvalisuse ja toimetuleku tagamiseks.

Vormsi valla üldplaneeringu algatamine. Uue üldplaneeringu järele on suur vajadus. Sellega saaks selgemaks reeglid maakautuses, ehitamises, avalike alade hoidmises, rohevõrgustiku tingimuste seadmisel. Üldplaneering on pikk protsess, mille suurim väärtus on võimalus läbi rääkida Vormsi jätkusuutlikuks arenguks vajalikud eeldused ja ühiselu reeglid saarel.

Vormsi valla teede nimekiri. Nimekiri on aluseks, et teeregistri andmed saaksid õigeks. Nimekiri on loodud riigi poolt tehtud teede inventuuri tulemusena. Tulemuste kontrollimisel on selgunud mitmed lüngad saare teedevõrgu korralduses, millega tegeleb vallavalitsus nüüd edasi.

Neid ja teisigi teemasid käsitleb volikogu detailsemalt oma 20. mai istungil. 

Arutlusteemad

Laste huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord. Korra alusel saab jätkata Vormsi lastele võimaluste laiendamist oma huvidega tegelemiseks või uute põnevate alade avastamiseks. Täpsustamist vajab ringitasude mõistlik kompenseerimine.

Kuulutati välja konkurss ettevõtlustoetustele. Konkurss avatakse 12. mail ning avaldatakse kodulehel. Tähtaeg on 13. juuni (kaasa arvatud).

Suvine lastehoid. See on võimalus vanematele, kellel on lasteaia kollektiivpuhkuse ajal oluline olla tööl.

Praamiühenduse pühapäevased ajad. Mais, septembris ja oktoobris on juba tehtud muudatus pühapäevases graafikus, mil praam väljub Svibyst kell 19.05 ning tuleb tagasi kell 20.15. Saareelanikud on juhtinud tähelepanu, et praegune lahendus ei ole kõige sobivam. Ootame mõtteid ja arvamusi neilt, kelle jaoks on pühapäevased sõidud tähtsad just septembris ja oktoobris. Palun täida küsimustik SIIN.

Olulised tähtajad

Pühapäev, 15. mai on viimane päev, millal saab kandideerida valla majandus- ja arendusspetsialisti ning sotsiaaltöö- ja haridusspetsialisti ametikohale. Konkursi kohta saab täpsemalt lugeda SIIN.

Esmaspäeva, 16. mai hommikuni ootame pakkumisi Hullo külakeskuse niitmise ja haljasalade taastamise töödele. Kuidas oma pakkumine esitada, saab lugeda SIIN.

Vallavalitsuse protokoll avaldatakse läbipäevil dokumendihaldussüsteemis Amphora.

Maris Jõgeva
Vallavanem

Vormsi