Vormsi vallavalitsus pakub tööd

Muuda enda elu ja kandideeri tööle meretagusesse väikese kogukonnaga valda – Eesti suurim väikesaar Vormsi ootab sinu energiat ja tegutsemistahet! Vormsi on unikaalne paik oma rannarootsi tausta ja mitmekesise looduse poolest. Vormsi on saar eneseteostuseks.

Kooli arendusjuht

Vormsi vallavalitsus otsib Vormsi Lasteaed-Põhikoolile arendusjuhti, kelle peamine ülesanne on algatada ja juhtida muutusi ja koostöös kogukonnaga ehitada Vormsi koolist silmapaistev kohalikke eripärasid arvestav kool. 

Kooli arendusjuhina on sul võimalus olla osaline väikekooli strateegia koostamises, vedada meeskonnaga arendusprotsesse, luua koostöösuhteid ja kujundada kooli kuvandit.

Otsime

 • • haridusuuendajat, kel on teadmised hariduskorraldusest ja uutest mõjusatest lähenemistest õpetamises
 • • eestvedajat, kellel on kogemust strateegialoomest ja selle kaasavast elluviimisest
 • • visionäri ja sütitajat, kel on suutlikkus teisi kaasa tõmmata ja koostöös plaane ellu viia
 • • avara silmavaatega inimest, keda köidavad Vormsi eripärad ja kes näeb võimalusi nende hariduses fookusesse võtmiseks  

Meil on pakkuda

 • • tööks ja eluks inspireerivat loodus- ja kultuurikeskkonda
 • • suurepärast kooli, millest koos saare kogukonnaga vormida midagi veelgi erilisemat
 • • koostööareeni, kus võiks sündida lahendused väikekoolide jätkusuutlikkuseks

Töötamine on esialgu plaanitud paindlikuna ja osalise koormusega.

Kandideerimiseks ootame hiljemalt 28. augusti hilisõhtuks aadressile vv@vormsi.ee visioonikirjeldust, milles on lühidalt toodud Vormsi kooli tugevused, võimalused väikekoolina, kirjeldus Vormsi koolist kolme aasta pärast ja sammudest, kuidas selleni jõuda. Visioonikirjeldusega käib kaasas CV. 

Rohkem infot Vormsi valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialistilt: Janika Viilma, janika@vormsi.ee, tel 5303 5222

Majandus- ja arendusspetsialist

Oled eestvedajaks ja suunajaks saare elukeskkonna ja töövõimaluste edendamisel, saare teede ja sadamate arendamisel, matkaradade ja laagrikohtade loomisel ning kogu saare majanduskeskkonna edendamisel.

Sinu töövaldkonnad on:

 • • ettevõtluse ja turismi koordineerimine – arenev elukeskkond ja töövõimalused
 • • saare ühenduste ja taristu arendamine – läbimõeldud ühendus mandriga, korras teed külade vahel, arenevad sadamad ja lautrikohad
 • • Vormsi kui külastuskoha arendamine – matkaradade, telkimis- ja laagrikohtade loomine ja arendamine
 • • valla jäätmemajanduse korraldamine ja arendamine – Vormsi looduskeskkonna vastutustundlik hoidmine

Majandus- ja arendusspetsialist on täiskoormusega ametniku töökoht.

Ametniku tööks on majandusarvestuse ja analüüsi tegemine, vallavalitsuse otsuste ettevalmistamine, riigiasutustega suhtlemine, teenusepakkujate lepingute haldamine, saare kogukondadega plaanide arutamine ja arendusprojektide koostamine ning kodanike päringutele vastamine.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • • oled ettevõtlik, leidlik ja viid plaanitu lõpuni
 • • sul on kõrgharidus ja vähemalt aastane töökogemus ülesannetega seotud valdkondades
 • • oled hea meeskonnamängija, suhtleja ja läbirääkija ning pead lugu koostööst
 • • sul on hea arvutioskus ja oled avatud vajalike töökeskkondade õppimisele
 • • sul on projektide ja rahastamistaotluste koostamise ja aruandluse kogemus
 • • valdad eesti keelt väga heal tasemel ja üht võõrkeelt

Tööks on vajalikud üldised teadmised riigi põhiseadusest ja kodanike õigustest, kohaliku omavalitsuse korralduse ja avaliku teenistuse tundmine. Kasuks tuleb töövaldkondi reguleerivate õigusaktide tundmine.

Kui vaba ametikoht pakub sulle huvi, siis uuri lisa: Maris Jõgeva, 5342 1726 või kirjuta vv@vormsi.ee

Vormsi nelja lausega

Vormsil on 444 registreeritud elanikku, kellest püsivalt elavad saarel umbes pooled. Lasteaed-põhikoolis on kokku u 30 last. Keskuses Hullos on kauplus, rahvamaja ürituste ja kinoõhtudega ning kirik. Saarel on hea ühendus mandriga, liinibuss ja aktiivne seltsielu.