Vormsi vallavalitsus pakub tööd

Muuda enda elu ja kandideeri tööle meretagusesse väikese kogukonnaga valda – Eesti suurim väikesaar Vormsi ootab sinu energiat ja tegutsemistahet! Vormsi on unikaalne paik oma rannarootsi tausta ja mitmekesise looduse poolest. Vormsi on saar eneseteostuseks.

Majandus- ja arendusspetsialist

Oled eestvedajaks ja suunajaks saare elukeskkonna ja töövõimaluste edendamisel, saare teede ja sadamate arendamisel, matkaradade ja laagrikohtade loomisel ning kogu saare majanduskeskkonna edendamisel.

Sinu töövaldkonnad on:

 • • ettevõtluse ja turismi koordineerimine – arenev elukeskkond ja töövõimalused
 • • saare ühenduste ja taristu arendamine – läbimõeldud ühendus mandriga, korras teed külade vahel, arenevad sadamad ja lautrikohad
 • • Vormsi kui külastuskoha arendamine – matkaradade, telkimis- ja laagrikohtade loomine ja arendamine
 • • valla jäätmemajanduse korraldamine ja arendamine – Vormsi looduskeskkonna vastutustundlik hoidmine

Majandus- ja arendusspetsialist on täiskoormusega ametniku töökoht.

Ametniku tööks on majandusarvestuse ja analüüsi tegemine, vallavalitsuse otsuste ettevalmistamine, riigiasutustega suhtlemine, teenusepakkujate lepingute haldamine, saare kogukondadega plaanide arutamine ja arendusprojektide koostamine ning kodanike päringutele vastamine.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • • oled ettevõtlik, leidlik ja viid plaanitu lõpuni
 • • sul on kõrgharidus ja vähemalt aastane töökogemus ülesannetega seotud valdkondades
 • • oled hea meeskonnamängija, suhtleja ja läbirääkija ning pead lugu koostööst
 • • sul on hea arvutioskus ja oled avatud vajalike töökeskkondade õppimisele
 • • sul on projektide ja rahastamistaotluste koostamise ja aruandluse kogemus
 • • valdad eesti keelt väga heal tasemel ja üht võõrkeelt

Tööks on vajalikud üldised teadmised riigi põhiseadusest ja kodanike õigustest, kohaliku omavalitsuse korralduse ja avaliku teenistuse tundmine. Kasuks tuleb töövaldkondi reguleerivate õigusaktide tundmine.

Sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist

Annad vormsilastele kindlustunde ja hoolitsed sotsiaalse heaolu eest saarel, oled toeks peredele ja eakatele ning mõtled kaasa kooli ja lasteaia jätkusuutlikule arengule.

Sinu töövaldkonnad on:

 • • sotsiaalse turvalisuse tagamine saarel – kõigil inimestel on saarel hea elada kogu elukaare ulatuses
 • • valla sotsiaalteenuste ning -toetuste maksmise korraldamine – Vormsi elanikele on tagatud kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavus
 • • Vormsi lastele parima hariduse ja lasteaed-põhikooli jätkusuutliku arengu võimaldamine – Vormsil on võimalik omandada kvaliteetset alus- ja põhiharidust

Sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist on 0,75 koormusega ametniku töökoht.

Ametniku tööks on elanike nõustamine ja abivajaduse hindamine, teenuste arendamine, vallavalitsuse otsuste ettevalmistamine, riigiasutustega suhtlemine, kogukondadega vajaduste ja plaanide arutamine, arendusprojektide koostamine ning kodanike päringutele vastamine.

Oled sobiv kandidaat kui:

 • • oled empaatiline ja ei jäta probleeme lahendamata
 • • sul on kõrgharidus ja vähemalt aastane töökogemus sotsiaaltööga seotud valdkonnas
 • • oled hea meeskonnamängija ja suhtleja, pead lugu koostööst
 • • sul on hea arvutioskus ja oled avatud vajalike töökeskkondade õppimisele
 • • valdad eesti keelt väga heal tasemel ja üht võõrkeelt

Tööks on vajalikud üldised teadmised riigi põhiseadusest ja kodanike õigustest, kohaliku omavalitsuse korralduse ja avaliku teenistuse tundmine. Kasuks tuleb töövaldkondi reguleerivate õigusaktide tundmine.

Sind ootab:

kaasaegne töökeskkond, toetav väike kollektiiv, paindlik töögraafik, stabiilne sissetulek, 35-päevane puhkus ja koduvõimalus ilusal saarel (võimalus üürida vallalt elamispind)

Kandideerimiseks ootame sinu CVd ja palgasooviga motivatsioonikirja e-postile vv@vormsi.ee

Tähtaeg: 15. mai 2022

Lisainfo: tel 5342 1726, vallavanem Maris Jõgeva

Vormsi nelja lausega

Vormsil on 444 registreeritud elanikku, kellest püsivalt elavad saarel umbes pooled. Lasteaed-põhikoolis on kokku u 30 last. Keskuses Hullos on kauplus, rahvamaja ürituste ja kinoõhtudega ning kirik. Saarel on hea ühendus mandriga, liinibuss ja aktiivne seltsielu.