Vallavalitsus ootab ettevõtlustoetuste taotlusi 13. juuniks

Vormsi vallavalitsus ootab 13. juuniks Vormsi ettevõtluskeskkonna tugevdamiseks taotlusi ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtluse ümberorienteerumiseks, ettevõtjana tegevuse laiendamiseks või uue tegevusvaldkonna arendamiseks. 

Eelkõige on oodatud stardi- ja arendusprojektid (sh turundus-, investeerimis- ja teised sarnased projektid), mille tulemused on pikaajalised, laiendavad saare külalistele aastaringi pakutavate teenuste valikut, aitavad luua toodet või teenust, mida seni Vormsil ei tehta või ei pakuta. Eelistatud on projektid, mille tulemusena paraneb saarel võimekus pakkuda võimalikult kõrges töötlusastmes tooteid ja mis loovad tingimused uute aastaringsete töökohtade loomiseks. Teiste seas loetakse mõjusaks need projektid, kus valla ettevõtlustoetus on vajalik, et katta mõne suurema investeeringutoetuse omafinantseering.

Sellel aastal on teiste eesmärkide seas prioriteediks kohaliku tooraine väärindamine ja turismihooaja pikendamine.

Toetuse taotlejad

Toetust saavad taotleda äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle:

  • • aadressiks äriregistris on Vormsi vald,
  • • taotlusega seotud tegevus toimub Vormsi valla territooriumil,
  • • kellele ei ole kahe aasta jooksul Vormsi valla poolt ettevõtlustoetust makstud,
  • • kellel ei ole Vormsi valla ees täitmata rahalisi kohustusi ega ka maksuvõlga riigi ees.

Ettevõtlustoetusteks on kokku 5000 eurot, millest ühele projektile võib kasutada 60%. Iga esitatava projekti omafinantseering peab olema vähemalt 30% ja projekti tegevustega ei tohiks olla alustatud enne 12. maid 2022.

Toetuse taotlemine

Ettevõtlustoetuse taotlemiseks tuleb esitada:

  • • vormikohane taotlus ja eelarve koos toetuse kasutamise põhjaliku kirjeldusega, lae alla SIIT
  • • kolm võrdlevat hinnapakkumist ühes hinnavõrdlustabeliga, või siis põhjendused ja hinnakalkulatsioonid koos viidetega, kust hinnad on leitavad, lae alla SIIT

Ettevõtte võlgnevuste puudumist ja äriregistri väljavõtet ettevõtte omanike ja juhtorganite kohta kontrollib vallavalitsus.

Taotluse esitamistähtaeg on 13. juuni (kaasa arvatud) 2022. Taotlus koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastatult saata aadressile vv@vormsi.ee või tuua/saata paberkandjal Vormsi vallavalitsusse.

Vormsi valla ettevõtlustoetuse maksmise korrast saab täpsemalt lugeda SIIT.

Lisainfo: tel 5342 1726, maris@vormsi.ee
Maris Jõgeva, vallavanem

Vormsi