Tag Archives | detailplaneering

Detailplaneeringu algatamise teade

Vormsi Vallavalitsuse 09. 01.2018. a korraldusega nr 1K algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamise Vormsi valla Suuremõisa külas…

Detailplaneering

Rälby Klubba detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine.