Tag Archives | detailplaneering

Teade Saxby sadama detailplaneeringu algatamisest

Vormsi Vallavalitsus algatas oma 16.märtsi 2020 aasta korraldusega nr 26 K Vormsi vallas Saxby külas Saxby sadam katastriüksusel 90701:001:0424 detailplaneeringu koostamise 300 m2 suurusel muuli osal ja 0,53 ha suurusel süvendataval merealal.

Detailplaneeringu algatamise teade

Vormsi Vallavalitsuse 09. 01.2018. a korraldusega nr 1K algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamise Vormsi valla Suuremõisa külas…

Detailplaneering

Rälby Klubba detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine.