Lagise projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Lagise, Kersleti küla, Vormsi vald, Lääne maakond).

Ehitisregistri kaudu esitati projekteerimistingimuste taotlus kinnistule uue üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 on projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatud valla kodulehel ajavahemikul 31.01.2024 – 15.02.2024.

Kui soovite vallavalitsusele esitada oma arvamuse, ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha kirjalikult hiljemalt 15.02.2024 e-postile  vv@vormsi.ee

Selgitused ja täiendav info: ehitusspetsialist Riina Nedzelskiene. Telefon 5258025, e-post: riina@vormsi.ee

 

Lisatud dokumendid:

Korraldus (eelnõu) projekteerimistingimuste andmine Lagise, Kersleti küla, Vormsi vald, Lääne maakond

Projekteerimistingimused (eelnõu) Lagise PT 5-24

Lagise skeem hoonestusalaga

 

Vormsi