1. veebruarist 2024 saab taas taotleda toetust hajaasustuse programmist

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmi toetuse abil on võimalik välja ehitada või parandada veevärki (kaevu rajamine, veepuhastusseadmed jne) ja kanalisatsioon (reoveepuhasti, imbväljak jne), paremaks teha koduõuest avalikule teele viiv juurdepääsutee (tegemist peab olema erateega) või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

Taotleja tasub projekti maksumusest ühe kolmandiku, kolmandikuga toetab Vormsi vald ja sama palju paneb juurde riik. Vormsi vallal on projektide toetuseks arvestatud 2024. aasta eelarvesse 4450 eurot.

Taotlus tuleb esitada Vormsi vallavalitsusele hiljemalt 1. aprillil 2024 kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@vormsi.ee või paberil allkirjastatuna, tuues või saates aadressile Külamaja, Hullo, Vormsi vald, 91301 Läänemaa.

Programmi kohta saab rohkem infot ja taotlemiseks vajalikud vormid ning juhendid leiab:

 –  Vormsi valla veebilehelt: https://vormsi.ee/elu-vormsil/ehitamine/hajaasustuse-programm/

  – Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt: https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm#toetatavad-tegevused

 

Lisainfo: Maris Jõgeva, tel 5342 1726.

Vormsi