Miks otsib Vormsi vald noorte heaolu spetsialisti?

Alates 2024. aasta veebruarikuust on Vormsi Vallavalitsusel võimalik kaasata oma meeskonda 0,2 kohakoormusega noorte heaolu spetsialist.

Selleks pakub võimaluse Riigi Tugiteenuste Keskus, kes ametikohta rahastab. Eesmärk on luua Lääne maakonnas ja üle Eesti ühtne tugivõrgustik, mis läbi teenuste ja toetavate tegevuste suurendab noorte motivatsiooni, oskusi ja konkurentsivõimet. Tegemist on riikliku programmiga, mis algatati selleks, et ennetada noorte sattumist olukorda, kus nad ei õpi ega tööta. Programm kestab kuni 2027. aastani.

Vormsi jaoks on tegemist väga hea võimalusega, mis lubab leida vallavalitsuse meeskonda spetsialisti, keda eraldi värvata ei oleks võimalik. Töö noortega on üks haridusvaldkonna prioriteete – soovime, et Vormsil elavatel noortel oleks võrdsed võimalused enesearenguks, haridus- ja töö-, aga ka sotsiaalseks eluks. Kui noor tunneb end kodukohas väärtuslikuna, toetab see positiivsel moel kohalikku identiteeti. Teadmiste ja oskuskustega enesekindlad noored on need, kes viivad elu saarel edasi ka aastate pärast.

Töökuulutusega on võimalik tutvuda: https://vormsi.ee/valitsemine/tule-toole/

Rohkem infot: Janika Viilma, Vormsi valla haridus- ja sotsiaaltööspetsialist, janika@vormsi.ee

Vormsi