Kokkuvõte: nädal Vormsi vallas 18.09.2023 – 24.09.2023

Möödunud nädalal olid peateemadeks talvise teedehoolduse ettevalmistus, uuele jäätmehoolduseeskirjale üleminek ja eelmise aasta kaasava eelarve projekti kokkusõlmimine.

teisipäeval, 19. septembril toimunud vallavalitsuse istungil

 • otsustati maakorraldustoimingute teostamine: munitsipaalomandisse sobivale Platsi kinnistule transpordimaa sihtotstarbe määramine, kinnistute vaheliste piiride muutmine Söderby külas
 • anti projekteerimistingimused Augusti kinnistule töökoja ehitamiseks
 • otsustati tervisetoetuste maksmine ja kinnitati vajaduspõhise sotsiaaltoetuse ja sotsiaalteenuse taotlemise avalduse vormid
 • volikogule ettevalmistatavatest eelnõudest vaadati üle sihtasutuse Saarte Energiaagentuur asutamises osalemise otsus, huvihariduse korra muutmise otsuse, noortevaldkonna tegevuskava
 • pikemalt peatuti talvise teehooldusega seotud teemadel, võeti kokku suvine lastehoid.

reedel, 22. septembril

võtsime ühes algatajatega kokku 2022. aasta kaasava eelarve projekti “Rannad korda!”. Kuidas läks ja millised on peamised õppetunnid, saab õige pea lugeda Vormsi valla veebilehelt. 2023. aasta kaasava eelarve ideekorje läheb lahti oktoobri teises pooles: ideid sellest, milliste projektide elluviimine on vajalik kas avaliku ruumi või avaliku teenuse parandamiseks saab esitada taas 15. oktoobrist kuni 31. oktoobrini.

Algaval nädalal:

 • kuni 30. septembrini saab esitada maakasutustoetuse avaldusi, kuni 1. oktoobrini avaldusi talihoolduseks erateedel
 • 1. oktoobrini ootame ka vastuseid joogiveeuuringu küsimustikule. Andmeid kogume kitsamalt üldplaneeringu, laiemalt aga tulevikuotsuste tarbeks
 • e-postkastidesse jõuavad korraldatud jäätmeveo arved, kui nende osas on küsimusi võtke palun ühendust maris@vormsi.ee
 • teisipäevast-kolmapäeva pealelõunani on Vormsi vallavalitsuse delegatsioon Kihnus kogemusi vahetamas ja õppimas
 • neljapäeval on Sviby küla elanikud väga oodatud kohtuma vallavalitsuse liikmete ja töötajatega talumuuseumis kell 16.00
 • reedel toimub esimene  saareülikool Vormsis – olete oodatud Vormsi Kooli kell 16.30. Üles astub Rita Rätsepp
 • nädalavahetusel on ka mitu põnevat kultuurisündmust: laupäeval kell 12.30 – 13.30 Vormsi Püha Olavi kirikus muusikaline jumalateenistus koos kirikukooriga “Chorus Emeritus” Rootsist; rahvamajas kell 19.00 – 22.00 Vana Baskini Teatri etendus “Aabitsakukk”. Rohkem infot: https://vormsi.ee/sundmused/

 

Vormsi