Vormsi valla (joogi)veeuuring

Selleks, et saada parem ülevaade veest, selle kvaliteedist ja veesüsteemide kindlustamiseks vajalikust saare külades, kutsume kõiki kel Vormsil majapidamine vastama küsitlusele, mille leiab lingilt: https://forms.office.com/e/p3jPMSiaUs

Uuringu eesmärk on kaardistada, kas või kui ulatuslik on saarel joogivee kvaliteedi erinevus ning vee kasutamise harjumused üldiselt.

Küsimustikule ootame vastuseid kuni 1. oktoobrini 2023.

Küsimustiku täitmine võtab aega 1-2 minutit. Kui Sul on saarel mitu majapidamist, siis palun täida küsitlus iga majapidamise kohta eraldi. Küsimustiku lõpus on võimalik jätta oma kontakt, kui oled varasemalt tellinud veeanalüüsi ning nõus jagama selle tulemusi.

Küsimustiku viib läbi valla uue üldplaneeringu konsultant Kobras OÜ. Küsimuste korral võtta ühendust anneken.pipar@kobras.ee.

LISAKS on võimalus tellida oma puur- või salvkaevuvee analüüs (hind 178,10 €). Soovi korral saad oma kontakti jäta küsitluse lõpus olevale vastavale väljale. Ühist proovide võtmist organiseerib Henry Timusk +372 5147678.

Vormsi