Kokkuvõte: nädal Vormsi vallas 11.09.2023 – 17.09.2023

Nädal oli tihe ja täis nii töiseid kohtumisi, saare tulevikku puudutavaid arutelusid kui igapäevast tööd. Siin ülevaade olulisemast:

esmaspäev-teisipäev 

Vormsil olid külas mobiilsed tervisekontrolli bussid. Suur aitäh Terviseagentuurile, Viljandi Haiglale ja loomulikult Ada Ojasaarele nii vajalikku teenust korraldamast!

esmaspäev, 11.09

Vormsi vallavalitsuse koosseisus alustas keskkonna- ja planeeringuspetsialistina tööd Marja-Liisa Meriste. Marja-Liisa töökoormus on 0,5 ning kontaktid leitavad Vormsi valla veebilehel.

Kooli üldkoosolekul kohtusid õpetajad ja lapsevanemad. Räägiti alanud õppeaasta töökorraldusest ja valiti uus hoolekogu.

kolmapäev, 13. 09

Üldplaneeringu töörühma kohtumisel oli sellel korral peateemaks kaasamise kava. Esialgse plaani alusel võib kirja panna järgmised kohtumised: 3. november (maakasutus), 1.detsember (tehnotaristu ja transport); 5. jaanuar (väärtused: väärtuslik põllumaa, miljööväärtuslikud alad, rohevõrk); veebruar (riigikatselised objektid, maardlad, jm teemad). Kui plaan lõplikult paigas, avaldame arutelude plaani Vormsi valla lehel ja valla infokanalites. Oluline veel, et üldplaneeringu töörühm on nüüd laiapõhjalisem ja iganädalaselt kohtutakse konsultandi OÜ Kobrasega koosseisus: Jaak Kaabel, Meelis Mägi, Arvo Oorn, Elle Puurmann, Ants Rajando, Algor Streng, Henry Timusk, Maris Jõgeva.

Vormsi saarel oli külas Häädemeeste vallavalitsuse delegatsioon, kes kohtus ka vallavalitsusega: vahetati kogemusi, juttu tuli suurematest arendusprojektidest, sotsiaalhoolekande korraldusest ja paljust muust. Aega jäi külalistel ka muuseumi ja “päästeka” külastamiseks, saare ajaloo ja tänase päevaga tutvumiseks. Olete teretulnud tagasi!

neljapäev, 14.09

Kodukant Läänemaa üldkoosolekul valiti organisatsioonile uus juhatus. Juhatuses on nüüd vormsilastest mittetulundusühingu Vormsi Kraam esindajana Rutt Veide. Palju õnne ja jaksu tööks!

Toimus saare esimene Hõbekohvik – kohtumiste ja aruteluõhtu saare 65+ vanuses elanikele. Sellel korral oli peateemaks üldplaneering, järgmisel korral (12.10) keskendutakse sotsiaalvaldkonna korralduse küsimustele.

reede, 15.09

Vormsi vallavolikogu istungil kinnitati Vormsi valla jäätmehoolduseeskiri ja Vormsi valla vallavara kasutamise kord; võeti vastu esimene lisaeelarve ja kinnitati arengukava tegevuskava; algatati Põhja detailplaneering.

Toimus kohtumine külade esindajatega teede ja teede seisukorraga seotud teemadel. Kirgliku ja kriitilise arutelu tulemusena leiti, et vaja on pikka 10-15 aasta plaani, regulaarset aukude täitmist ning suuremate remonditööde puhul pole mõtet üksikute kruusakoormate teele vedamisest, vaid tuleks teha järjekorras lõigud lõpuni korda. Esmasena peetakse oluliseks avalikuks kasutuseks mõeldud teede puhul eraomanikega servituutide sõlmimist.

laupäev-pühapäev

Vormsi Kooli õpilased osalesid Hiiumaal saarte noorte pärimuspäevadel.

Muu:

Vormsi Vallavalitsus võtab 1.09.2023 – 30.09.2023 vastu maakasutustoetuse taotlusi

Vormsi