Vormsi vallas alustas tööd keskkonna- ja planeeringuspetsialist

Esmaspäevast, 11.09.2023 on Vormsi vallas oma oskuste ja teadmistega abiks Marja-Liisa Meriste, kes alustas tööd keskkonna- ja planeeringuspetsialistina. Marja-Liisa omab magistrikraadi  geoloogia erialal Tartu Ülikoolist ja Räpina aianduskoolist on ta saanud aedniku kutse. Vallavalitsuses võtab Marja-Liisa üle tööd, mis on seotud keskkonnalubadega, on abiks üldplaneeringu koostamiseks vajalike tööde koordineerimisel ja pikalt edasi liigutamist ootavate detailplaneeringute lõpetamisel.

Marja Liisa ütleb ise nii: “Vormsi saarega hakkasin tutvust tegema aasta alguses ning püsivalt elama asusin siia suve hakul. Tööotsingutel astusin sisse Vormsi Vallavalitsuse uksest”.

Vormsi vallavalitsuses töötavad nüüd lisaks vallavanemale ja vallasekretärile sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist, majandus- ja haldusspetsialist, kultuuri- ja kogukonnaspetsialist, keskkonna- ja planeeringuspetsialist ning  ehitusspetsialist. Valdkondade koordineerimisele aitavad kaasa finantsjuht-raamatupidaja, infojuht ja saarevaht ning inimeste heaolu aitab tagada hooldustöötaja.

Enam kui pooled teenistujatest on tööl osalise koormusega. Teenistujate kontaktid leiab: https://vormsi.ee/valitsemine/vallavalitsus/

 

 

 

Vormsi