Esimeses Hõbekohvikus räägiti Vormsi väärtustest

Hõbekohvik on pikaajalisemate elukogemustega vormsilastele mõeldud kokkusaamise koht, kus rääkida omavahel juttu, arutada päevakajalistel teemadel, kohtuda vallavalitsuse esindajatega, kuulata külalisi ja miks mitte teha ka midagi mängulist ja meelelahutuslikku. Ideaalis kujuneb üks kohvikuõhtu täpselt selliseks, nagu osalejad selle kujundada soovivad. Tähtis on, et tullakse hea tuju ja avatud meelega, tuntakse rõõmu üksteisest ja teineteise seltskonnast.
Esimesel korral andis vallavanem Maris Jõgeva kiire ülevaate valla olulisematest käimasolevatest arendusprojektidest. Juttu tuli teedest ja mobiilsidest, jäätmemajanduse korrastamisest. Pikemalt peatuti aga üldplaneeringul. Aruteluks tõid kõik kohalolnud välja oma mõtted sellest, millised on need objektid, väärtused, traditsioonid vms, mis peaks kümne ja enama aasta pärast Vormsil kindlasti olemas olema.
Inimesed, mets ja saarelisus
Kui välja toodud väärtused kategoriseerida, siis võiks need siduda kolme punti: püsieluks vajalik, tasakaal loodusega ja saarelisus.
Nimetati, et hoida tuleb kooli ja võimalusi noortele töötamiseks.Tähtsad on noorte ja vanemate kooskäimised. Selleks, et aastaringselt elaksid nii külad kui kool on vaja teenuseid ja säilima peab raamatukogu, lasteaed, pood, meditsiiniteenused, trandpordivõimalused (buss ja praam).
Saarelist olekut aitab hoida kindel “ei” sillale, aga ruumiline areng peab soosima ka traditsiooniliste tegevuste nagu kalapüük, säilimist. Selleks on vaja hoida avatuna rannad, korrastada sadamad ja lautrikohad. Oluline on ka Vormsi käsitööoskuste jagamine ja hoidmine. Külakeskuste heakorrastatus ja ilme on midagi, mis samuti me erilisuse välja toob.
Paljude eakamate vormsilaste jaoks on oluline saare mets. Väärtustatakse metsa poolt pakutavat rohelust, veidi enam oodatakse metsa hooldamist. Leiti, et ehitama ei peaks ei metsa ega põldudele.
Muuhulgas nimetati ka omavalitsust kui väärtust. Eks see ole tõsi, et ise oma tegevusi korraldades saame oma eripära kõige paremini säilitada.
Küllaltki kirglik arutelu toimus selle üle, kas Vormsil peaks hoidma traditsioonilist ehituslaadi, või peaks lubama ka ehitamisel rohkem loovust, mille tulemusena võiks sündida midagi erilist, mida ka kaugemalt vaatama tullakse. Lõpetuseks jäi kõlama, et Vormsile tullakse siiski vaatama Vormsi eripära ja neid, kes otsivad ootamatut, satub siia harva.
Lepiti kokku, et järgmine kohtumine toimub pea kuu aja pärast 12. oktoobril kell 16.00 Rahvamajas. Kui esimese kohvikulaua katsid Janika, Vormsi valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist ja Marja-Liisa, Vormsi valla keskkonna- ja planeeringuspetsialist, siis järgmisel korral on tulijad teretulnud võtma ise kaasa midagi, mida teistele proovida soovivad anda. Sellest, kuidas järgmisel korral õhtut sisustada, oli ka juttu: miks mitte lõpetada õhtu tantsuga. “Valla teemadest”  keskendutakse järgmisel korral sotsiaalvaldkonna korraldusele –  teenustele ja toetustele.
Hõbekohvikute idee autor on valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist Janika Viilma. Suur aitäh algatuse eest ja pikka iga uuele traditsioonile!
Vormsi