Septembris avanes elukeskkonna meetme taotlusvoor

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist elukeskkonna parendamise meetmes.

Meede on suunatud piirkonna eripära hoidmisele ja arendamisele ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamisele.

Taotlusvoor on avatud 20.-26.09.2023

Taotlusi saab esitada kuni kella 16-ni viimasel taotluspäeval.

Meetme maht on 106 304,12 eurot. Toetuse summa on 2 000 – 40 000 eurot, toetusmäär kuni 90%.

Taotlema on oodatud Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja seltsingud.

 

Konsultatsioonile saab registreerida:
Maarja Pikkmets
meetmespetsialist
5690 7685
maarja.pikkmets@kklm.ee

 

Liis Moor
tegevjuht
5816 4888
liis.moor@kklm.ee

Vormsi