Vormsi valla valimiskomisjoni teade

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised on 17. oktoobril 2021. Vormsi valla valimiskomisjon töötab Vormsi vallavalitsuses II korrusel (Külamaja, Hullo, Vormsi vald) 18. august – 12. september 2021 igal tööpäeval kell 9-11 ning 7. ja 9. septembril kell 13-18. Vormsi valla valimiskomisjon koosseis: esimees vallasekretär Eidi Leht aseesimees Riina Nedzelskiene liikmed Malle Hokkonen, Ela Streng ja Ene […]

Kalapügiõigust ei vähendata, arutelud jätkuvad

Kaluritega jõuti kokkuleppele järgmise aasta kalapüügi võimalustes Keskkonnaministeeriumis toimus rannakalurite ja püsiasustusega väikesaarte esindajatega kohtumine, kus arutati järgmise aasta kalapüügivõimaluste üle.   „Uuringud näitavad, et eelmise aasta seisuga on vaid 37,5% rannikumere kalade asurkondadest heas seisus,“ kirjeldas olukorda TÜ Eesti Mereinstituudi direktor Markus Vetemaa. Vetemaa sõnul on instituut olukorra parandamiseks välja pakkunud soovitused, mille peamine sõnum […]

Täna, 29.09 kell 10-11 toimub koolimajas Mihklipäeva laat

Täna, 29.09 on Mihklipäev ja kõik on kutsutud kell 10-11 koolimajja traditsioonilisele Mihlipäeva laadale.  Mihklipäev oli pidude ja kooskäimiste aeg, sest sel päeval lõppes 19. sajandil karjatamishooaeg ja karjaste tööleping – karjane sai kooli minna. Samuti lõppesid mihklipäevaga kevadel jüripäeva ajal kaubeldud teenijate ehk suviliste lepingud. Seesugusena on ta olnud pikka aega vastandpäev maarja- ja […]

Veebikärajad: praamiühendus saare ja mandri vahel

Praamiga seotud teemad kütavad alati kirgi: ta käib kas harva, mitte kõige õigematel aegadel, kohti ei jätku kõigile soovijatele ja palju muud. Vormsi valla väike esindus on 2022. aasta suve ja sügise jooksul saanud mitmel korral kokku nii Transpordiameti kui Kihnu Veeteedega, et praamiühendust Vormsi ja mandri vahel paremaks saada. Neli teemat, millest oleme eelkõige […]

Haridustoetused Vormsi vallas

Alanud õppeaastal on Vormsi Lasteaed-Põhikoolis 21 õpilast. Kolm neist esimeses kooliastmes, neli teises ning neliteist kolmandas kooliastmes. Gümnaasiumis õpinguid jätkamas on viis noort. Vormsi vald toetab oma õppureid kooliteed alustades, andeid avastades ning ka haridusteed jätkates. Esimesse klassi astujaid ja Vormsi kooli lõpetajaid toetab vald 200 euroga. Toetus on ühekordne ning selle taotlemiseks on vajalik […]

Valla üldplaneeringu lähteseisukohad ootavad tagasisidet

Valminud on Vormsi valla uue üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eeldokument, millega on võimalik valla kodulehel tutvuda.  Tegemist ei ole veel üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta ettepanekute küsimisega ega üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamisega planeerimisseaduse § 81 tähenduses.  Sellises vormis materjal aitab Vormsi vallavalitsust üldplaneeringu ja KSH konsultatsioonihanke läbiviimisel. Tänu […]