Kinnistu müük

Maa omanik soovib müüa maatulundusmaad Hullo külas, katastriüksus “Paju” , katastritunnus: 90701:002:1430 ja suurus 6,46 ha.Maatükil on metsamaad 5,56 ha. rohumaad ja muud maad 0,9 ha. Maatükki läbib elektriliin.”Paju” katastril on kunagise talu jäänuseid vundamendi ja kaevu näol. Kontaktid: Aime Piirsalu aimepiirsalu@gmail.com mob.+372 56608276 ja Enn Lepik enn.lepik@gmail.com mob.+372 5161629

Hanketeade teetöödeks

Hanketeade teetöödeks Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise Suuremõisa teerist-Bussby ( pikkus 1,3 km kruusakate), Förby teerist – Förby ( pikkus 0,7 km kruusakate) ja Hullo teerist – Rumpo ( pikkus 2,3 km, mustkatte) teeservade korrastustöödeks. Pakkumine peab sisaldama hinda koos käibemaksuga eraldi kõigi teede osas, töö teostamise algus- ja lõpptähtaega  ning olema esitatud kinnises ümbrikus […]

Rendipakkumine

Vormsi Vallavalitsus annab rendile Rannavälja katastriüksuse nr 90701:001:0529. Pakkujalt eeldame: Maaüksus on avalikus kasutuses ja on avatud kõigile saare elanikele ja külalistele. Rannavälja katastriüksusel on avalik telkimisplats. Rannavälja maa-ala hoitakse korras ja pakutakse heatasemelist teenust. Rendilepingu tähtaeg kuni 5 aastat. Pakkujal esitada pakkumuses rendi hind, soovitud lepingu tähtaeg, korrashoiuks ja võimalike teenuste pakkumiseks plaanitavad tegevused. […]

Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 8 koosseisu 33. istung toimub esmaspäeval, 26. aprillil 2021. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses. Päevakord: Eelnõu: Nõusolek Diby külas Nygosa katastriüksuse sihtotstarbe osaliseks muutmiseks ja ehitamiseks detailplaneeringut koostamata (ettekanne Ene Sarapuu) Eelnõu: Vormsi Vallavolikogu 29. oktoober 2018 otsuse nr 16 muutmine (ettekanne Ene Sarapuu). Eelnõu: Vormsi Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2021-2026 kinnitamine (ettekanne Ene […]