Vormsi valla valimiskomisjoni teade

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised on 17. oktoobril 2021. Vormsi valla valimiskomisjon töötab Vormsi vallavalitsuses II korrusel (Külamaja, Hullo, Vormsi vald) 18. august – 12. september 2021 igal tööpäeval kell 9-11 ning 7. ja 9. septembril kell 13-18. Vormsi valla valimiskomisjon koosseis: esimees vallasekretär Eidi Leht aseesimees Riina Nedzelskiene liikmed Malle Hokkonen, Ela Streng ja Ene […]

Algaval aastal kasvab Eesti mereväe roll sisemere ja saarte kaitsel

2023. aasta 1. jaanuari seisuga võtab merevägi üle nelja Politsei- ja Piirivalveameti laeva opereerimise: PVL-101 KINDRAL KURVITS, PVL-103 PIKKER, PVL-112 VALVE ja PVL-203 RAJU. Laevade staatus muutub sõjalaevaks, aga nende seniste tsiviilülesannete täitmine jätkub. Laevadel säilivad võimed ja ülesanded, mis neil tänagi on: merepiiri valvamine, reostustõrje ja päästevõimekus. See tähendab, et mereväele lisanduvad eritingimustel korrakaitse volitused […]

Hajaasustuse programm on taotlemiseks avatud

Tänasest on võimalik taotleda toetust hajaasustuse programmist. Hajaasustuse programmiga aidatakse kaasa maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamisele ning seeläbi toetatakse neis piirkondades elanike arvu püsimist.  Riigilt nähakse selleks üle Eesti vajaduste katteks ette 2,9 miljoni eurot ning sama palju eraldavad kohalikud omavalitsused enda eelarvetest. Vormsi valla eelarves on plaanitud hajaasustuse programmi projektide toetuseks 4450 eurot. Programm […]

Vormsi osales üle-eestilisel õppusel

Teisipäeval, 17.jaanuaril korraldas päästeamet üle-eestilise õppuse omavalitsustele, et testida valmisolekut elektridefitsiidis tekkida võivaks elektrikatkestuseks. Õppusel mängiti läbi erinevad elektrikatkestuse korral tekkida võivad stsenaariumid. Õppusel osalesid lisaks vallavanemale, saarevahile ja valla infojuhile veel päästjad ja naiskodukaitse esindaja. Selleks, et Vormsil oleksime kriisideks paremini valmis, on tähtis: – parema pildi omamine näiteks kasutatavatest salvkaevudest, saarel olemasolevast tehnikast, […]

Koolilõuna ja toitlustamise maksumuse muudatused

Alates 01. veebruarist 2023 hakkavad kehtima Vormsi Põhikooli koolilõuna arvestuslik maksumus ja toitlustamise hinnad. Seoses hindade kallinemisega ei kata kehtestatud koolilõuna arvestusliku maksumuse hind toiduainete kulusid, mis vajalik tervisliku, maitsva ja mitmekülgse koolilõuna tagamiseks Vormsi Lasteaed–Põhikoolis. Koolilõuna maksumust on arutatud kooli hoolekoguga ja lähtudes hoolekogu arvamusest, muudetakse koolilõuna arvestuslikku maksumust ja kooli söökla toitlustamise hinnakirja. […]