Vormsi Vallavolikogu istung toimub 16.02.2024

Vormsi Vallavolikogu istung toimub 16.02.2024 algusega kell 13.30 koolituskeskuses Hullos.

Istungit saab jälgida otseülekandena veebis

Päevakorra projekt:

1. Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+” muutmine (II lugemine)
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Kaasettekandja SA Läänemaa arendusjuht Ingrid Danilov
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

2. Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava 2023‒2027 (II lugemine)
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Kaasettekandja SA Läänemaa arendusjuht Ingrid Danilov
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

3. Vormsi Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu kinnitamine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva

4. Nõusolek ehitamiseks detailplaneeringut koostamata Mereääre, Rannamäe, Meretuule kinnistutele Rumpo külas
Ettekandja ehitusspetsialist Riina Nedzelskiene
Juhtivkomisjon ehitus- ja keskkonnakomisjon

5. Vormsi Vallavolikogu 17.12.2021 otsuse nr 3 “Vallavanemale tasude ja hüvitiste määramine” muutmine
Ettekandja volikogu esimees Jaak Kaabel
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

6. Vormsi Vallavolikogu 21.12.2007. a määruse nr 10 „Vormsi valla põhimäärus” muutmine
Ettekandja volikogu esimees Jaak Kaabel
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

7. Informatsiooni ärakuulamine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva

Jaak Kaabel
volikogu esimees

Vormsi