Vormsi bussipeatustele nimede määramine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 kohaselt avalikustab kohaliku omavalitsuse üksus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Vormsi valla veebilehel ajavahemikul 07. veebruarist 2024 kuni 15. veebruarini 2024.

Selgitused ja täiendav info: ehitusspetsialist Riina Nedzelskiene. Telefon 5258025, e-post: riina@vormsi.ee

 

Korraldus (eelnõu) Vormsi ühissõidukipeatuste kohanimede määramine

Lisa 1 peatuste asendiplaanid

 

 

 

Vormsi