Vormsi Vallavalitsus alustab ettevalmistusi spordihoone ehitamiseks

Läänemaa omavalitsuste koostöös ettevalmistatud ja SA Läänemaa poolt eestveetud projekt „Läänemaa spordiobjektide võrgustiku ja liikumisharrastuse organisatsiooni terviklik väljaarendamine“ sai regonaalarengu toetuste meetmest “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” positiivse rahastusotsuse.

Projektiga parandatakse Läänemaa spordivaldkonnas tegutsejate võimekust valdkonna arengu suunamisel ja arendatakse ühe avaliku teenuse – liikumis- ja sportimisvõimalused – kvaliteeti. Liikumiseks ja spordiks paremate tingimuste loomisega tagatakse maakonna elanikele võrdsem kohtlemine ja teenustele parem ligipääs, aga ka paremad tingimused terviseks ja heaoluks. Projekti raames koolitatakse spordiasjalisi ja valmib ühine turundusstrateegia.

Projekti raames plaanitud investeering on kavandatud saarele ja  juba 2024. aasta esimeses pooles alustab Vormsi Vallavalitsus projekti partnerina spordihoone ehitamise ettevalmistusi. Spordihoone valmimise aeg on plaanitud 2025. aasta juunikuuks.

Lähteülesanne näeb ette 300m2 suuruse spordiala, kuhu mahub võrkpalliväljak, korvpalliväljak, sulgpalliväljak ja saalihokiväljak ning ruum seinte ääres vähemalt ühe rea istumispinkide jaoks. Kõrvalruumidest on hoonesse planeeritud garderoob, tualetid ja dushiruum ning spordiinventari hoiustamise ruum. Spordihoonesse mahub ka väiksem jõusaali ruum (neli keskmist trenazööri ja venitusala).

Sporditaristu eest kannavad hoolt omavalitsused, maakonna spordi- ja liikumistegevuste tasakaalustatud arengu eest seisab hea Lääne maakonna Spordiliit Läänela. Koostööprojekti eesmärk on aidata kaasa nii olemasoleva kui uue sporditaristu paremale kasutuselevõtule, teisalt tugevama koostöö ehitamisele erinevate valdkonnas tegutsejate vahel.

Projekti maksumus on kokku 1 315 092 eurot, sellest toetuse summa 986 319 eurot ja omafinantseering 328 773 (sh Vormsi vald 266 364 eurot ja Spordiliit Läänela 62 369 eurot). Projekti kogumahust on investeering Vormsi spordihoone ehitamisesse summas 1 044 570 eurot (79% projekti kogumahust).

Projekt viiakse ellu aastatel 2024-2026.

Vormsi