Vormsi Vallavolikogu istung toimub 15.12.2023

Vormsi Vallavolikogu istung toimub 15.12.2023 algusega kell 13.30 koolituskeskuses Hullos.

Istungit saab jälgida otseülekandena veebis

 

Päevakorra projekt:

1. Audiitori määramine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

2. Vormsi valla kohalike teede nimekirja muutmine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

3. Vormsi Vallavolikogu 13.10.2023. a otsuse nr 26 „Vallavara omandamine otsustuskorras, isikliku kasutusõigusega koormamine Vormsi Vallavalitsuse kasuks ja nõusoleku andmine mobiilisidemastide ehitamiseks detailplaneeringut koostamata (Söderby küla, katastriüksus 90701:003:1442)“ muutmine
Ettekandja majandus- ja haldusspetsialist Andres-Andi Sarv
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

4. Vormsi Vallavolikogu 13.10.2023. a otsuse nr 25 „Vallavara omandamine otsustuskorras, isikliku kasutusõigusega koormamine Vormsi Vallavalitsuse kasuks ja nõusoleku andmine mobiilisidemastide ehitamiseks detailplaneeringut koostamata (Kersleti küla, katastriüksus 90701:001:0392)“ muutmine
Ettekandja majandus- ja haldusspetsialist Andres-Andi Sarv
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

5. Vormsi Vallavolikogu 20.05.2022 määruse nr 8 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Vormsi vallas” muutmine
Ettekandja sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist Janika Viilma
Juhtivkomisjon sotsiaal- ja turvalisuskomisjon

6. Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+” muutmine (I lugemine)
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

7. Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava 2023‒2027 (I lugemine)
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

8. Osalemise lõpetamine Mittetulundusühingus Nutikas Vormsi
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

9. Vormsi valla 2024. aasta eelarve projekti tutvustamine
Ettekandja finantsjuht Agle Romulus
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

10. Informatsioonide ärakuulamine
10.1. MTÜ Vormsi Jahiselts
Ettekandja juhatue liige Ants Varblane
10.2. Vormsi Vallavalitsus
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva

Jaak Kaabel
volikogu esimees

Vormsi