Kutse: infotund ehituskeeluvööndiga seotud teemadel

Kutsume neljapäeval, 14. detsembril kell 17.00 – 18.00 vormsilasi infotunnile, millel Anne Sula,  Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna peaspetsialist selgitab ehituskeeluvööndi eesmärke, vööndi vähendamise protsessi ja vööndi vähendamise kaalumise aluseid.  

Vajadus sellise infotunni järele selgus Vormsi valla üldplaneeringu koostamise arutelude käigus. Infotunnis ei ole võimalik laskuda asukohapõhistesse detailidesse, küll aga on võimalik saada selgust üldisematest põhimõtetest, mis on vööndi vähendamise või mittevähendamise kaalutlusotsuste aluseks.

Infotunnil saab osaleda veebilingil:

https://us02web.zoom.us/j/83828825635?pwd=MTVGdjM0WEZWb1JObEZjQ2loRHVBdz09

Vormsi