Vormsi Vallavolikogu istung 18.08.2023

Vormsi Vallavolikogu järgmine istung toimub reedel, 18.08.2023 algusega kell 12.00 koolituskeskuses Hullos. Istungit saab jälgida otseülekandena veebis

Päevakorra projekt:

1. Vormsi Vallavolikogu ehitus- ja keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja volikogu esimees Jaak Kaabel 

2. Vormsi Vallavolikogu sotsiaal- ja turvalisuskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja volikogu esimees Jaak Kaabel 

3. Vormsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja volikogu esimees Jaak Kaabel 

4. Vormsi Vallavolikogu ehitus- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja volikogu esimees Jaak Kaabel

5. Vormsi Vallavolikogu sotsiaal- ja turvalisuskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja volikogu esimees Jaak Kaabel

6. Vormsi Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu kinnitamine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva

7. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Ettekandja volikogu esimees Jaak Kaabel

8. Vormsi valla jäätmehoolduseeskiri
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon ehitus- ja keskkonnakomisjon

9. Projekti „Mobiilsidetaristu arendamine Vormsi saarel“ omaosaluse garanteerimine maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmes
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

10. Meetmesse „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ planeeritavate maakondlike projektitaotluste omafinantseeringu tagamine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon majanduskomisjon

11. Borrby küla Östery rannaala detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon ehitus- ja keskkonnakomisjon

12. Norrby küla Põhja detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon ehitus- ja keskkonnakomisjon 

13. Vormsi vallavolikogu 19. detsembri 2022. a otsuse nr 27 muutmine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon ehitus- ja keskkonnakomisjon

14. Kruusaaugu detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva
Juhtivkomisjon ehitus- ja keskkonnakomisjon

15. Informatsiooni ärakuulamine
Ettekandja vallavanem Maris Jõgeva

Vormsi