Lõppesid Rälby sadama rekonstrueerimise I etapi tööd

Esmaspäeval, 24.juulil 2023 võttis Vormsi vallavalitsus vastu Rälby sadama rekonstrueerimise I etapi tööd.

Projekti eesmärk oli alustada pikalt oodatud Rälby sadama arendamisega – alguse said sadamamuuli rekonstrueerimistööd, rajati slipp ja süvendati faarvaatrit 1,5m sügavuseni. Tööde tulemusena on Vormsi põhjarannikul olemas slipiga paatide veeskamise võimalus. Sadam ei ole kindlasti valmis –  puudu on veel ujuvkai ja võimalused paadi kinnitamiseks, muul tuleb lõpuni välja ehitada. Selleks otsib vallavalitsus võimalusi. Samuti vajab korrastamist sadamaala. Slipi võib juba julgelt kasutusele võtta, süvendamisel välja kaevatud materjali ladestamisalale pigem mitte astuda.
Projektile lisas põnevust, et tööde käigus leidsid ehitajad vanema puidust paadi detailid. Need on nüüd Muinsuskaitseameti käsutuses, et selgitada välja millega on tegemist.
Projekti toetas Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 83 229 euroga, Vormsi vald lisas omalt poolt juurde 24 711 eurot. Töid teostas BauEst OÜ.
Suured tänud ehitajale, rahastajale, Läänemaa Rannakalanduse Seltsile ja Keskkonnaametile!
Vormsi