Vormsi Vallavalitsus ootab kuni 20. augustini projektitaotlusi

Projektitoetuste eesmärk on rikastada Vormsi kohalikku haridus- ja kultuurielu, anda hoogu kogukondlikele ettevõtmistele, noorte tegevustele ning toetada saare eripärase kultuuripärandi uurimist ja tutvustamist.

Toetust saavad taotleda nii juriidilised kui füüsilised isikud ja toetuste eelarve on selles voorus kokku 5 000 eurot. Ettepaneku toetuste eraldamiseks teeb hindamiskomisjon, kes vaatab muuhulgas projekti kooskõla projektide toetamise eesmärkidega ja haakuvust valla arengukava strateegiliste sihtidega, kogukonna kaasatust tegevustesse, eelarve põhjendatust ja projekti teostatavust ning taotleja suutlikkust tegevusi ellu viia.

Toetuse maksimaalseks määraks on kuni 90% projekti kuludest, noortealgatuste puhul kuni 100 % abikõlblikest kuludest. Toetada saab neid tegevusi, mida plaanitakse alates 21. augustist 2023 ja projekti maksimaalne kestvus võib olla 12 kuud.

Täpsemalt toetatakse konkursil:
– avalike, see tähendab kõiki huvilisi kaasavate kultuuri- ja spordiürituste, koolituste korraldamist
– Vormsi noorte algatatud või saare noori kaasavaid projekte ja ettevõtmisi
– Vormsi eripärase pärimus- ja elukultuuri uurimise, tutvustamise ja säilitamisega seotud koolituste ning ürituste korraldamist
– vormsilaste osalemist riiklikes ja rahvusvahelistes kultuuri- ja koostööprogrammides
– kogukonnatunnet tugevdavaid ja külaelu elavdavaid algatusi
– teistest allikatest toetatud projektide omaosalust.

Ka selles voorus jälgib hindamiskomisjon, et piisavalt saaksid tähelepanu spordi- ja pärimusprojektid. Selleks, et sünniksid head noortealgatused, pakub vallavalitsus noortele abi ja nõustamist.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus ja korra alusel nõutud lisad. Taotlus tuleb saata aadressile vv@vormsi.ee hiljemalt 20. augustil 2023.

Kuidas toimub projektide valik, millised kulud saab eelarvesse lisada ja millised on tingimused toetuse kasutamiseks, saab lugeda Vormsi valla projektitoetuste eraldamise korrast.

Lisainfot ja nõu taotluse koostamiseks annab kultuuri- ja kogukonnaspetsialistilt Angela Mäger,
angela@vormsi.ee

Vormsi