Esmaspäeval, 24.07.2023 algavad külakeskustesse tolmuvaba katte ehitamise tööd

Alates 24. juulist 2023 algavad saarel teetööd, mille käigus ehitatakse osa Vormsi valla kruusakattega teelõikudest tolmuvabaks. Tööde prognoositav teostamise aeg on 24.07-31.08.2023.

Külad või teelõigud, kus töid teostatakse on järgmised:

  • Sviby-Rälby tee nii Sviby kui Rälby küla sisesed lõigud
  • Rälby sadamatee külasisene teelõik
  • Kärre tee
  • Bussby külas asuv teelõik
  • Vormsi ringteelt Förby külla viiv teelõik
  • Vormsi ringteelt Saxby majaka poole viiv teelõik
  • Antsuküla tee

Samuti algab 24.07 seoses teetöödega kruusa kaevandamine ja purustamine Rumpo karjääris. Sellega kaasneb mürataseme tõus nädalaks, kuid tulemusena saame teedeehituseks vajalikku materjali.

Tööde teostamiseks ei ole plaanis ega ka tarvidust ühtegi teed liikluseks sulgeda, kuid arvestada tuleb mõningate piirangute ja takistustega.

Teetööde vööndisse jäävate kinnistuomanikega võtab vald ka eraldi ühendust, et veidi täpsemat infot jagada ja  lahendada võimalikud küsimused. Kui tööde teostamise graafik saab täpsemaks, anname vahetult teada millal konkreetsemalt millistes külades töid teostatakse.

Töid teostab Verston OÜ.

Rohkem infot:

Andres-Andi Sarv, Vormsi valla majandus- ja haldusspetsialist

telefon: (+372) 5141418
E-post: andres@vormsi.ee

 

Vormsi