TEADAANNE: teetööd juuli-august 2023

NB! Alates 21.08 jätkuvad tööd teede pindamisega, mis loodetakse soodsate ilmastikutingimuste korral lõpetada ühe nädala jooksul.

Alates 24. juulist 2023 algavad saarel teetööd, mille käigus ehitatakse osa Vormsi valla kruusakattega teelõikudest tolmuvabaks. Tööde prognoositav teostamise aeg on 24.07-31.08.2023.

Külad või teelõigud, kus töid teostatakse on järgmised:

Mõnel teelõigul on lepitud tee ääres asuvate kinnistuste omanikega kokku muudatustes projektis arvestades tegelikke olusid ja vajadusi.

Tööde teostamiseks ei ole plaanis ega ka tarvidust ühtegi teed liikluseks sulgeda, kuid arvestada tuleb mõningate takistustega liiklemisel. Kuidas tööd täpsemalt kulgevad, sõltub paljuski ilmastikuoludest.

Mitmest külast on vallavalitsuse poole pöördutud murega, et parema kvaliteediga tee toob kaasa kihutamise. Peale tööde lõppu alustame külade kaupa arutelusid sellest kui tõsine on probleem ja kas on tarvidust paigaldada teedele liiklustõkked, kiiruskünnised, või on muid meetmeid liigse kiirustamise ärahoidmiseks.

24.07 algas seoses teetöödega kruusa kaevandamine ja purustamine Rumpo karjääris. Sellega kaasneb mürataseme tõus esialgse prognoosi järgi nädalaks, kuid tulemusena saame teedeehituseks vajalikku materjali.

Töid teostab Verston OÜ. Projekti toetab Eesti riik maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest ja kaasrahastab Vormsi vald.

Sviby sadamasse viiva tee ääres asuval Kadaka kinnistul parkimiseks kasutatav ala on ajavahemikus 24.07-31.08 suletud. Tööde teostaja kasutab seda tööks vajalike materjalide ladustamiseks. Vallavalitsus on seadnud senikauaks sisse ajutise parkla teisel pool teed asuval Rannavälja kinnistul. Palume alates 21.07 senises kohas mitte parkida. Sõidukitele, mida materjalide ladustamise alguseks ei õnnestunud ära viia, ei pruugi augusti lõpuni ligipääsu olla. Parkimisega seotud küsimuste korral pöörduge palun saarevaht Aivar Nõva poole, tel. 53005196

Rohkem infot teetööde kohta: Andres-Andi Sarv, Vormsi valla majandus- ja haldusspetsialist

Vormsi