Vormsi lapsed mängisid Rootsi parlamendi spiikrile

Selle aasta algul, 18.jaanuaril, toimus Haapsalu Rannarootsi muuseumis Pärimusmuusika kohvik, kuhu oli muuseumi poolt esinema kutsutud Liisa Koemets, kes õpetab ühtlasi Vormsil kooli- ja lasteaialastele talharpat. Liisa kutsus omakorda enda kõrvale esinema ka oma õpilasi Vormsilt (Liise Varblane, Merilyn Juhkam ja Katarina Kõiveer) ja teise talharpa juhendaja Age Kõiveeri. Koos esitati peamiselt Vormsilt pärit lugusid ja lauldi kohalikus rootsi keeles.
14.veebruaril külastas Eestit ja Läänemaad Rootsi parlamendi spiiker Andreas Norlén. Visiidi jooksul külastas delegatsioon rootsi keele ja kultuuriga seotud paiku. Vormsi talharpa mängijad kutsuti selleks päevaks taas Haapsallu Rannarootsi muuseumisse, et esineda eestirootsi laulude ja pillilugudega Rootsi külalistele. Pärast esinemist rõhutas Norlén oma tänukõnes, et neil on suur rõõma näha, et rootsi keele ja kultuuri kandjaid Eestis jätkub ja eriti rõõm on näha seda nii noorte inimeste seas. Seejärel tutvusid Rootsi parlamendi esindajad muuseumiga ja lõpetuseks toimus külalistega ühispildistamine. Lahkudes spiiker tänas veel kord isiklikult igat talharpa mängijat surudes neist igaühel kätt.
Samal päeval suundusid Vormsi kooli talharpamängijad koos juhendaja Age Kõiveeriga edasi Viljandi 7. Hiiu kandle talvepäevadele, mis toimusid Pärimusmuusika Aidas. Viiel Vormsi tüdrukul oli õhtuse tantsumaja üritusel võimalik koos oma juhendajate Liisa Koemetsa ja Age Kõiveeriga saata tantsijaid seni õpitud tantsulugudega. Pärast esinemist võtsid järje üle teised talharpa mängijaid, ülejäänud kohalviibijaist said samal ajal meelde tuletada või õppida Ülo Saaremõtsa juhendamisel Eesti rahvatantse, millest ka saare tüdrukud aktiivselt osa võtsid. 
Järgmisel päeval algas ametlikult talvelaagri esimene päev, mis algas suures enesetutuvustuseühisringis. Seejärel jagati mängijad olenemata vanusest pillimänguoskuste järgi nelja gruppi. Õpe toimus kogu laupäevase päeva jooksul väikeste vaheaegadega. Õpiti Vormsi, Ruhnu, Pakri, ka mandri- Eesti rahvaviise ja mitmeid lugusid väljaspoolt Eestit. Pühapäeval toimunud kontserdil said grupid laagri jooksul õpitud lood kõigile kuulajatele ette kanda.
Age Kõiveer
hiiu kandle juhendaja
Vormsi