KUTSE VOLIKOGULE      

Vormsi Vallavolikogu 8. koosseisu 24. istung toimub teisipäeval 25. veebruaril 2020. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

 

Päevakord:

 

  1. Vormsi valla 2020. aasta eelarve teine lugemine
  2. Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 ülevaatamine
  3. Vormsi valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine
  4. Info

 

 Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

 

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56  7. päevast pärast istungi toimumist.

 

,

Vormsi