Väikesaarte nimistusse arvatakse kaks uut saart

Riigihalduse minister Riina Solmani ettepanekul kinnitas valitsus täna püsiasustusega väikesaarte nimistusse kaks uut saart – Mohni ja Viirelaiu. Väikesaar arvatakse nimistusse, kui selle pindala on alla 100 km² ja seal elas rahvastikuregistri andmetel eelmise kalendriaasta jooksul püsivalt igakuiselt vähemalt viis inimest.
„Eesti on rikas oma imeliste väikesaarte poolest ning on suur rõõm, et järjest enam lisandub meie saartele ka aastaringselt elavaid inimesi,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Tõsi, saartel on elu võrreldes mandriga sageli keerukam ning vajab toimetulekuks suuremat tahtejõudu ja pealehakkamist. Ent kui inimene on leidnud võimaluse, kuidas väikesaarel aastaringi ära elada, saab ta sellest vastu imelise ja ainulaadse elukeskkonna, nii selle looduse kui ka kultuuripärandiga. Ma tunnustan väga väikesaarte elanikke, kes hoiavad eluvaimu sees ka pealinnast ning keskusest palju kaugemalgi asuvates paikades. Samuti kohalikke omavalitsusi, kes panustavad väikesaarte arengusse ning sealse elukeskkonna püsima jäämisse.“

Nimistusse arvamisel hakkavad mõlemale saarele kehtima püsiasutusega väikesaarte seaduse sätted alates nimistusse arvamisest. Alates 2024. aastast eraldatakse Kuusalu ja Muhu vallale täiendavaid vahendeid tulenevalt saarelisest eripärast. Kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatakse täiendav kuluvajadus väikesaare nimistusse arvamise aastale järgnevast eelarveaastast.

Mohni saar asub Kuusalu vallas Eru lahes. Mohni saar on osa Viinistu külast ja asub Lahemaa rahvuspargis. Rahvastikuregistri andmetel on saarele registreeritud viis elanikku. Viirelaid asub Muhu vallas, mandri ja Muhu saare vahel. Viirelaid on osa Võiküla külast. Rahvastikuregistri andmetel on saarele registreeritud seitse elanikku.

Esimese väikesaarte nimistu kehtestas Vabariigi Valitsus 29. jaanuaril 2018. a ning seda oli seni muudetud kaks korda. Muudatuse järgselt kuuluvad väikesaarte nimistusse 17 saart.

 

Saare nimi Omavalitsus
Abruka saar Saaremaa vald
Aegna saar Tallinn
Heinlaid Hiiumaa vald
Kesselaid Muhu vald
Kihnu saar Kihnu vald
Kräsuli saar Viimsi vald
Kõinastu laid Saaremaa vald
Manõja saar (Manija saar) Pärnu linn
Mohni saar Kuusalu vald
Naissaar Viimsi vald
Piirissaar Tartu vald
Prangli saar Viimsi vald
Ruhnu saar Ruhnu vald
Viirelaid Muhu vald
Vilsandi saar Saaremaa vald
Vormsi saar Vormsi vald
Väike-Pakri saar Lääne-Harju vald
Rahandusministeeriumi pressiteade
Vormsi