Vormsi Vallavolikogu istung reedel, 27. jaanuaril

Vormsi Vallavolikogu 9. koosseisu 16. istung toimub reedel 27. jaanuaril 2023 kell 14.30
koolituskeskuses

Päevakord:

 1. Vormsi Vallavolikogu 19.08.2022 määruse nr 9 Vormsi valla huvihariduse ja
  huvitegevuse toetamise kord
  muutmine (Maris Jõgeva)
 2. Vormsi valla lasteaia vanemate poolt kaetava osalustasu määr ja tasumise kord (Maris
  J
  õgeva)
 3. Vormsi valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord (Maris Jõgeva)
 4. Kärre teele sundvalduse seadmine (Maris Jõgeva)
 5. Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 Lääne maakonna arengustrateegia
  2035+
  muutmine, I lugemine (Jaak Kaabel)
 6. Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 20232027, I lugemine (Jaak
  Kaabel)
 7. Vormsi valla 2023. aasta eelarve, II lugemine (Maris Jõgeva)
 8. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis (Maris Jõgeva)
 9. Vormsi vallavalitsuse palgajuhend (Maris Jõgeva)
 10. Jaoskonnakomisjoni moodustamine Riigikogu valimisteks (Eidi Leht)
 11. Sotsiaal ja turvalisuskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (Jaak Kaabel)
 12. Ehitus ja keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (Jaak Kaabel)
 13. Info

 

Volikogu istungeid on võimalik jälgida ja järele vaadata SIIN

Jaak Kaabel

volikogu esimees

Vormsi