Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) kuulutab välja konkursi 2022. aasta parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) algatas sotsiaaltöötajate päeva tähistamise traditsiooni Eestis 2007. aastal, et tutvustada inimestele sotsiaaltööd ja tunnustada sotsiaalvaldkonnas töötavaid tublisid inimesi. 2007. aastal korraldas Rahvusvaheline Sotsiaaltöötajate Föderatsioon (IFSW, International Federation of Social Workers) esmakordselt üleilmse sotsiaaltöö päeva tähistamise 27. märtsil, millega ühinesid sotsiaaltöötajad kõigis maailmajagudes. 2008. a võttis Rahvusvaheline Sotsiaaltöötajate Föderatsioon (IFSW) vastu otsuse tähistada iga-aastast sotsiaaltöö päeva märtsi kolmandal teisipäeval. Üleilmset sotsiaaltöö päeva peetakse sotsiaaltöötajate saavutuste tähistamiseks ja selle tänuväärse töö esiletoomiseks.

Iga-aastane tunnustamise konkurss on hea võimalus tõsta esile oma piirkonna, valla või asutuse kõige tublimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonda panustajaid, kes on oma pühendunud tegutsemisega muutnud inimeste ja kogukonna elu paremaks.

2023. aasta konkurssi ja tunnustamist viib ESTA läbi koostöös Sotsiaalministeeriumiga ja teiste valdkonna asutuste, alaliitude ja koostööpartneritega.

Selle aasta sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate konkurss on alanud. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 16. jaanuar 2023. Kandidaate saab esitada 13 kategoorias:

 • Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas
 • Aasta sotsiaalvaldkonna asutus
 • Aasta sotsiaaltöötaja
 • Aasta lastekaitsetöötaja
 • Aasta hooldustöötaja
 • Aasta tegevusjuhendaja
 • Aasta tugiisik ja isiklik abistaja
 • Aasta lapsehoidja
 • Aasta noor sotsiaalvaldkonna uustulnuk
 • Aasta kohalik omavalitsus
 • Aasta koostööpartner
 • Aasta sotsiaalvaldkonna ennetustöö
 • Aasta ESTA liige

Kandidaatide esitamiseks palume tutvuda kandidaatidele esitatavate nõuete ja kriteeriumitega, täita kandidaadi esitamise vorm ning esitada see digiallkirjastatult. Kandidaadi esitamise vormid eri kategooriate järgi koos juhendmaterjalidega asuvad ESTA kodulehel www.eswa.ee/konkurss/.

Taotlused saata hiljemalt 16. jaanuariks 2023 e-posti aadressile tunnustamine@eswa.ee.

Lisainformatsioon telefonil 5343 7323 Marianne-Elisabeth Agu või e-posti aadressil  tunnustamine@eswa.ee.

Sotsiaalala töötajate tunnustusüritus toimub rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeval 21. märtsil 2023.

Sotsiaalala töötajate üritust rahastatakse ESF meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“.

Vormsi