Vormsi valla elanike arv tõusis kaheksa inimese võrra

1. jaanuari 2023 seisuga on Vormsi valla elanikke kokku 452. Võrreldes aasta varasema ajaga on seda kaheksa võrra rohkem. Enam elab Vormsil mehi (265), naisi on üksjagu vähem (187).

Vormsil on tööealisi 18-64-aastaseid inimesi 307, 65-aastaseid ja vanemaid on Vormsi elanike seas 102. Kuni 18-aastaseid lapsi ja noori on saare elanike seas 43.

Muudatused Vormsi elanike registris ei ole niivõrd seotud loomuliku iibe, kuivõrd inimeste liikumisega erinevate omavalitsuste vahel. Registrisse lisati aasta jooksul 34 inimest, seevastu lahkus 22.

Sünde oli 2022. aastal Vormsil vaid üks, suri viis Vormsi elanikku.

Vormsi