Tule osale koostööprojektis “ARUKAD KÜLAD, NUTIKAD KOGUKONNAD”

Kodukant Läänemaa kutsub oma piirkonna külasid,  kogukondasid ja nende eestvedajaid osalema koostööprojektis “ARUKAD KÜLAD, NUTIKAD KOGUKONNAD”

Projekt toimub vahemikus aprill 2023 – detsember 2024 ning võimaldab kogukondadel leida ja ka rakendada nutikaid ja kestlike lahendusi oma piirkonna võimestamiseks, motiveerimiseks ja arendamiseks.

MIS TOIMUMA HAKKAB?

Ideekiirendi – vahemikus aprill – juuni 2023 on Kodukant Läänemaa ja Nelja Valla Kogu kogukondade esindustel võimalus osaleda ideekiirendil, mis on suunatud motiveeritud kogukondadele, kes soovivad välja töötada innovatiivseid ja jätkusuutlikke lahendusi kogukonna iseseisvaks majandamiseks ja kogukonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. Ideekiirendi viiakse ellu mitmes moodulis ning  selle läbinud kogukondadel on võimalus taotleda idee arendamiseks ja testimiseks või elluviimiseks toetust projekti innovatsiooni fondist.

Motivatsioonipäevakud – kahe aasta jooksul toimub 6 eriteemalist motivatsioonipäevakut, millede eesmärk on leida üle Eesti nutikaid lahendeid kogukondadele, millega projekti raames tekkinud huvigrupid saavad tutvuda – toimub teadmiste ja oskuste arendamine, kogemuste vahetamine ja kogukondade võrgustumine.

Välisõppereisid – projekti vältel korraldatakse 2 õppereisi riikidesse (september 2023 Prantsusmaa, mai 2024 Taani), kus arukate külade temaatikaga on rohkem tegeletud ja leidub häid näiteid, millest Eestil on võimalust õppida. Õppereiside  eesmärgiks on  kogemuste jagamine ja võimalike koostööprojektide algatamine.

Lisaks eelmainitule luuakse piirkondades arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21) võrgustikuga;

Projekti avaseminar

15.aprillil toimub Tuula kogukonnakeskuses projekti avaseminar kell 10.00 – 15.15, milles saavad osaleda kõik projektist huvitatud. Seminaril jagatakse täpsemalt infot projekti toimumise ja eesmärkide kohta, kavas on kogukondade huvide/vajaduste/kitsaskohtade kaardistamine, mis annab huvilistele sisendi ideekiirendis osalemiseks. Ideekiirendit viib läbi Cleantech Estonia.

Registreerimise  avaseminarile ja päevakava leiad SIIT.

 

Lisainfo ja küsimused projekti kohta:

Kai Kulbok, kai.kulbok@kklm.ee, +372 551 2385

 

LEADER koostööprojekti “Arukad külad, nutikad kogukonnad” viivad ellu  MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Kodukant Läänemaa.

 

Arukas küla:

  • on kogukond, kes on teadlik kohalikest arengu väljakutsetest ja -potentsiaalist ning otsib ja rakendab nutikaid, jätkusuutlikke lahendusi oma küla/piirkonna arendamisel;
  • kasutab küla arengustrateegia rakendamiseks ning sotsiaal-majanduslike väljakutsetega toime tulemiseks kaasavaid meetodeid ning teeb koostööd teiste külade ja kogukondadega nii maapiirkonnas kui ka linnalistes piirkondades;
  • propageerib innovaatilisi ja digitaalseid lahendusi;
  • kasutab oskuslikult erinevate riiklike fondide kui ka erasektori rahalist tuge.
  • Teeb rahvusvahelist koostööd.
Vormsi