Vormsi Vallas on uus konstaabel

Vormsi Valla uueks konstaabliks on Maiko Sirts.

Ennast tutvustab Maiko järgmiselt: “Alates käesoleva aasta veebruarikuust olen Vormsi ja Lääne-Nigula vallas piirkonnapolitseinik. Politsei- ja piirivalveametis töötan ma juba 23 aastat. Vormsi on mulle väga tuttav. Olen saarega kokku puutunud 2005. aastast, mil asusin tööle Haapsalu piirivalvekordonisse ning kokkupuuteid oli hiljemgi, kui töötasin politseis merepääste- ja patrulligrupis. Piirkonnapolitseinikuna on minu ülesandeks tuvastada piirkonna turvalisust ohustavaid probleeme ja murekohti, teha koostööd kohaliku kogukonna, juriidiliste isikute, organisatsioonide ja kohalike omavalitsustega ning korraldada politsei ja partnerite koostööd.”

Kontaktid:
Maiko Sirts
Tel: (+372) 53424412

Info leiab ka Vormsi valla kodulehelt: https://vormsi.ee/elu-vormsil/vajalik-info/

Vormsi