Teemaplaneeringu ja planeeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Teemaplaneeringu ja KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult avaliku väljapaneku ajal 15.06.2020 – 17.07.2020, saates e-kirja vallavalitsuse e-postiaadressile või esitades oma arvamuse kirjalikult Teemaplaneeringu paberkausta juurde hiljemalt 17.07.2020 kell 16.00.
Teemaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 24.07.2020 kell 10.00 Hullo rahvamajas või kiigeplatsil.

Loe lähemalt siit

Vormsi