Teemaplaneering

Taiendatud teemaplaneeringu materjalid 25.05.2021

https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=200716

Voi vaata dokumendiregistri avalikust vaatest:

Taiendatud teemaplaneering Vormsi YPTP SK 20210222

 

Planeeringu materjalid:

1. Teemaplaneeringu algatamine – https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=52637
2. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine – https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=54128
3. Teemaplaneeringu lähteseisukohad – http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx

4. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm avaliku arutelu protokoll (24.07.2015; BDOC; 103 KB)