Teemaplaneering

Esmaspäeval, 23.novembril on Vormsi Vallavalitsuses teemaplaneeringu koostaja ja ootab kõiki huvilisi kella 9.00 – 16.00.

On võimalus teha konkreetseid ettepanekuid, esitada küsimusi, arutleda, anda oma sisend selles üliolulises protsessis, mis määrab tulevikus ära nii mitmedki arengud saarel.

Täpsustada vaja piirkonnad, kuhu üldse saab ehitada ning määrata piirkonnad, kus ehitustegevus on piiratud  ja määrata igale alale eraldi ehitustingimused (näiteks krundi min suurus, hoonestusalade tihedus, hoonete arv, vee- ja kanalisatsioonilahendus; arhitektuurilahendus jms).

Ootame aktiivselt ettepanekuid esitama!

Vormsi Vallavalitsus

Vormsi