Ideekonkurss munitsipaalmaa kasutamiseks

IDEEKONKURSS MUNITSIPAALMAA KASUTAMISEKS

Sviby küla, Rannatipu

Vormsi Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi avalikule maale parima kasutuse leidmiseks.

Maa andmed: Sviby küla, Rannatipu katastriüksus 90701:001:0528, sihtotstarve- üldkasutatava maa, suurus 11,53 ha, maa on peaaegu kogu ulatuses ehituskeeluvööndis.

Maatükil on ka looduskaitselisi piiranguid.

Eeltingimused:

Maa peab jääma avalikuks kasutuseks ja vaba juurdepääsuga.

Kadastiku mõistlik harvendamine.

Hooneid sinna ei kavandata.

Poolsaare tippu (Huitn) viiv tee peab jääma võimalikuks pääsuks jääteele juhul, kui sadama juures olev jäätee ots ei ole kasutatav.

Maatükil võiks olla erinevaid sportimise ja vabaaja veetmise võimalusi (kettagolf, viburada vms).Ideed esitada Vormsi vallavalitsusele 30.06.2020, võimalusel koos eskiisi või lihtsama joonisega.

IDEEKONKURSS MUNITSIPAALMAA KASUTAMISEKS

Vormsi