Teemaplaneeringu ja planeeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Teemaplaneeringu ja KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult avaliku väljapaneku ajal 15.06.2020 – 17.07.2020, saates e-kirja vallavalitsuse e-postiaadressile või esitades oma arvamuse kirjalikult Teemaplaneeringu paberkausta juurde hiljemalt 17.07.2020 kell 16.00.
Teemaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 24.07.2020 kell 10.00 Hullo rahvamajas.

https://vormsi.ee/demokraatia/teemaplaneering/

Vormsi