Vormsi projektide konkursi tähtaeg on 20. august

Valla projektitoetuste korda ja tingimusi muudeti 11.07 seisuga ja sel aastal on tähtajaks 20. juuli asemel 20. august.

Põhimõttelised muudatused: taotleda saavad ainult  Vormsi elanikud ja ettevõtted, mille aadress on Vormsil. noorteprojektide jaoks on võimalik taotleda toetust kuni 100%, trükiseid jms toetatakse ainult juhul kui need on rahatstatud muudest allikatest ja taotletakse omaosaluse maksmise toetamist.

Vaata kindlasti uuenenud tingimused ja vormid üle!

Projektitoetuste andmise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/408102014019?leiaKehtiv

Vormsi