PAKKUMISKUTSE

 

Vormsi Vallavalitsus kuulutas välja vähempakkumise Hosby tee remondi ettevalmistustöödeks ja pikendab pakkumise esitamise tähtaega

 

Teostatavad tööd:

 

Raadamine ja juurimine Hosby tee paremas servas 2 m ulatuses tee servast, lõigu pikkus on 2,070 km, ligikaudne raadamise maht eksperthinnangu järgi on 600 m2. Vajalik eelnev tutvumine eeldatava töömahuga.

Tööga peab alustatama kohe peale pakkumistulemuste kinnitamist.

 

Pakkumine peab sisaldama hinda koos käibemaksuga, töö teostamise lõpptähtaega  ja olema esitatud kinnises ümbrikus märgusõnaga “Hosby teeääre raadamine”  16. juuliks 2020. a kell 09.00 kirjalikult või e-postiga digiallkirjastatult vv@vormsi.ee Vormsi Vallavalitsusse.

Lisainformatsioon Vormsi vallamajast  Valvi Sarapuu,

tel  +372 530 732 69

e-mail valvi@vormsi.ee

 

Tööde nimekiri:

  • Tee äärtest 2m ulatuses puude ja põõsaste eemaldamine
  • Parempoolne teeserv kuni teelõigul Billasa katastriüksuseni tunnusega 90701:003:0500 (st teealusest truubini) puhastada pinnas kändudest ja võsast.

 

Vormsi