Massipiirangu tühistamine

TEADE!

Alates 08.07.2020 on massipiirang tühistatud järgmistel Vormsi valla teedel:

Hullo-Borrby sadama tee

Sviby-Rälby tee

Teate koostas Vallavalitsuse 2016. aasta 16. veebruari korralduse nr 7 alusel kinnisvaraspetsialist V. Sarapuu

Vormsi