Teade: avalik arutelu

Diby külas Uuejakase katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub neljapäeval 08.märtsil 2016 kell 11.10 Koolituskeskuses.

Vormsi Vallavolikogu algatas oma 29.septembri 2014.aasta otsusega nr 24 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Vormsi vallas Diby külas Uuejakase katastriüksusel 3,54 ha suurusel maa-alal.

Detailplaneeringu eesmärk on Uuejakase katastriüksusel 90701:001:0691 ehituskeeluvööndi vähendamine, krundi ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe paadikuuri ehitamiseks vanale kalavastuvõtupunkti ja sadama asukohale. Paadikuuri kavandatav ligikaudne suurus 30 m2.

Diby külas Uuejakase katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Vormsi vallamajas  ja dokumendiregistris Vormsi valla kodulehel:

www.vormsi.ee avalik teave http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=124778 

Küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada e-posti aadressil vv@vormsi.ee või kirjalikult valla kantseleisse.

Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kantseleis või Vormsi valla kodulehel  www.vormsi.ee  avalik teave http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=94117

Vormsi vallavalitsus

Vormsi