Teade: valla teede massipiirang

Alates 19.02.2016 kehtib massipiirang 8 tonni järgmistel  kõikidel Vormsi valla teedel.

Vormsi valla teede nimekiri on leitav https://teeregister.riik.ee/mnt/index/report/road/show.do?resultID=f018670f4c35670f0dcc53120b0f11&reportID=e0189eee4c359eee0dcc53120b0f11

Alus Liiklusseadus § 52 lg 2:

(2)  Kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib avalikult kasutatava tee omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata.

Käesolev teade avaldatakse Vormsi valla kodulehel ja masspiirang kehtib kuni käesoleva teate kehtetuks tunnistamiseni ning vastava märke avaldamiseni valla kodulehel.

Teate koostas 15.02.2016 läbiviidud valla teede ülevaatuse ja Vallavalitsuse 2016. aasta 16. veebruari korralduse nr 7 alusel kinnisvaraspetsialist V. Sarapuu.

 

Vormsi