Hanketeade

Käesolevaga kuulutab Vormsi vald välja hanke projekti juhtimise ja ehitusjärelvalve teenuse ostmiseks ELASA “viimase miili” projekti raames järgnevalt.

·         Projekti lõpptaotluse kirjutamine ja esitamine koos vajaliku dokumentatsiooni kogumisega (projekt, ehitusload, kooskõlastused jne)

·         Hankedokumentatsiooni koostamine, EAS’ga kooskõlastamine (kvalifitseerimistingimused, vastavustingimused, leping)

·         Hanke läbiviimine, sh pakkujatega suhtlemine võimalike küsimuste korral

·         Hanke avamise, pakkujate kvalifitseerimise- ning vastavaks ja edukaks tunnistamise protokollide koostamine, pakkumuste analüüs ning vajadusel lisaküsimuste esitamine pakkujatele

·         Hankelepingu ettevalmistamine allkirjastamiseks

·         Projektijuhtimine tööde teostamise ajal

·         Projekti lõpparuande kirjutamine ja esitamine koos väljamaksetaotluse ja muu vajaliku dokumentatsiooniga

Lisaks palume eraldi  pakkumise reana välja tuua ehitusjärelvalve pakkumine projekti teostamise ajal (koostöös vastavat MTR registreeringut omava ettevõttega),
mis peaks sisaldama ka ehitusaegse dokumentatsiooni  (objekti koosolekud, kaetud tööde aktid jms) koostamist ja kogumist.

Täiendav info 58857194.

Pakkumised palun esitada Vormsi Vallavalitsusele, aadressil Hullo küla 91301 Vormsi vald Läänemaa, hiljemalt esmaspäeval 15.02.2016 kinnises ümbrikus märgusõnaga „Viimane Miil”.

 

Vormsi