Teadaanne: massipiirangud sõidukitele kohalikel kruusateedel

Seoses ilmade soojenemisega on kruusakattega teed muutunud pehmeks ja hapraks.  Kaitsmaks neid lagunemise eest peab Vormsi vald vajalikuks massipiirangute kehtestamise. Teedele on vastavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid) välja pandud – palume neid järgida.

Möödapääsmatu vajaduse korral teed kasutada, palume selleks kooskõlastuse saamiseks kontakteeruda Vormsi Vallavalitusega aadressilt: vv@vormsi.ee

Täpsemat infot teede seisukorra, piirangute ja kasutamise võimaluse kohta saab saarevahilt Aivar Nõvalt (5300 5196).

Vormsi