Kokkuvõte: kaks nädalat Vormsi vallas 19.02-3.03.2024

Kahe nädala sisse jäi nii Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine kui töisemaid päevi.

Esmaspäeval, 19. veebruaril oli Vormsi vald esindatud Saarte Energiaagentuuri seminaril.  Sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist Janika Viilma võttis osa HTMi ja KOVde vahelisest haridusdialoogi kohtumisest. Vormsi valla noorte heaolu spetsialistiks valiti Kairi Aavere, kelle esimeseks tööpäevaks sai 1. märts 2024.

Kolmapäeval, 21. veebruaril toimus Haapsalus Läänemaa ettevõtjate lõuna, millest Vormsi poolt võttis osa vallavanem Maris Jõgeva.  Neljapäeval, 22. veebruaril osales vallavanem tuleviku omavalitsuse töörühma kohtumisel.

Laupäeval, 24. veebruaril tähistas Vormsi Eesti Vabariigi sünnipäeva. Aitäh kõigile, kes osalesid!

Esmaspäeval, 26. veebruaril toimunud vallavalitsuse istungil arutati ja otsustati järgmist:

  •  maksta stipendiumi heade õpitulemustega üliõpilasele ja peretoetuse
  •  määrata Vormsi bussipeatustele nimed
  • anda projekteerimistingimused nii Söderby kui Kersleti mobiilimastide ehitamiseks
  • anda projekteerimistingimused Lagise kinnistule (Kersleti) ehitamiseks
  • anda lennuväja maa-ala kaheks aastaks kasutusse
  • arutati ettepanekuid 2024. aasta eelarvesse ja otsustati suunata eelarve II lugemisele vallavolikokku
  • küsida vallavolikogult seisukohta 2024. aasta investeeringuprojektide osas

Vallavolikogu järgmine istung toimub 15. märtsil.

Sama päeva pealelõunal toimunud Kodukant Läänemaa üldkoosolekul otsustati muuta ühingu põhikirja, kinnitati ühingu audiitoriks Maalinn OÜ, täpsustati KKLM strateegia meedet 4 „Sotsiaalteenuste arendamine“ ja anti juhatusele volitused meetmelehe koostamiseks, taotluse esitamiseks taotlusvooru “Kogukonna juhitud kohalik areng” ning sotsiaalministeeriumi poolt nõutud meetmelehe paranduste sisseviimiseks. Kinnitati koostööprojekti „ Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine“ projektitaotlus kogueelarvega 44 258,85 eurot.

Kolmapäeval, 28. veebruaril võõrustas vallavalitsus Läänemaa LEADER-programmi meeskonda, kes väisas Vormsi saarel eelmisel strateegiaperioodil elluviidud projekte. Vormsi vald sai programmiperioodil toetust kahele projektile: “Kadunud vaated” ja koolituskeskuse renoveerimine koostöökeskuseks. Lõunast kogunes Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Programmi nõukogu ja pealelõunal Haapsalus Läänemaa kriisikomisjon.

Neljapäeval, 29. veebruaril toimus arutelu Vormsi kogukonna kaasamise mudeli ja külade esindatuse teemal. Reedel, 1. märtsil sai kokku Vormsi viidasüsteemi parandamise projektimeeskond, mida veab kultuuri- ja kogukonnaspetsialist Angela Mäger. Aitäh osalemast!

Nädala lõpust kehtivad massipiirangud Vormsi valla teedel liikumisele. Rohkem infot saarevaht Aivar Nõvalt.

Vormsi