Kutse arutelule kogukonna kaasatusest, külavanemate ja külaseltside rollist Vormsil

Ootame neljapäeval, 29. veebruaril kell 16.00 Hullos koolituskeskuses kõiki huvilisi arutlema külaseltside ja külavanemate rolli üle Vormsi elu korraldamisel.  
Viimaste kuude jooksul on Vormsi külaseltsid aktiivsemalt koondunud, aga teisalt tõusetunud küsimusi seltside legitiimsusest külade esindamisel. Külade kaasamisel ühtse mustri loomist takistab asjaolu, et mõnedes külades on aktiivsed eestkõnelejad olemas, teistes seevastu mitte. Vormsi valla põhimäärus kirjeldab külavanema statuuti, kuid statuudi järgi on vallavalitsus kinnitanud vaid ühe külavanema. Paar aastat tagasi kokku saades nentisime, et külad ja suhted nendes on eriilmelised ning pole mõttekas ühtset mustrit nõuda. Vallavalitsusele on aga otsustamiseks  ja kaasamise eesmärgipärasuse tagamiseks oluline, et suhtlus külakogukondadega oleks läbipaistev, arvesse võetavad seisukohad põhineksid avalikul huvil.
Selguse loomiseks või vähemalt arutelude algatamiseks külaseltside ja külavanemate rollist Vormsi elu korraldamisel kutsun kõiki huvilisi arutelule juba saabuval neljapäeval, 29. veebruaril kell 16.00 Hullos koolituskeskuses. Oodatud on nii külavanemad kui külaseltside liikmed, aga ka kõik need kes erinevatel põhjustel pole seltsidega ühinenud või soovivad lihtsalt sellel teemal kaasa rääkida.
Passiivsemalt saab arutelus kaasas olla veebi teel: https://us02web.zoom.us/j/82454299692?pwd=ZStJYktDMEtYR0NRQ21QaE1TQVNtQT09
Räägime järgmisest:
 – milline võiks olla Vormsile sobiv kogukonna kaasamise mudel?
 – kuidas tagada külaseltside vastutavus ja ühiste huvide eest seismine oma seisukohtades?
 – kas ja milline roll on külade esindajatel vallavalitsuse ja külades elavate inimeste vahelises suhtluses?
Tuletan ka meelde, et veebis on tutvumiseks ja kaasa rääkimiseks väljas kahe igapäevaelu reguleeriva korra eelnõu: heakorra ja kaevetööde eeskiri ning kasside ja koerte pidamise eeskiri. Kui arutelust aega jääb, kuulan huviga mõtteid ja ettepanekuid nende täiendamiseks. Viimased võib saata ka kuni 1. märtsini aadressile vv@vormsi.ee.
Rohkem infot:
Maris Jõgeva, vallavanem
53421726, maris@vormsi.ee
Vormsi