Võimalus taotleda toetust

Kutsume kõiki – nii vabaühendusi, ettevõtjaid kui avaliku sektori organisatsioone – 9. märtsil Haapsalus toimuvale infopäevale, kus tutvustatakse kaht peatselt avanevat taotlusvooru.

Esmakordselt on avatud taotlusvoor, mille eesmärk on toetada selliste unikaalsete ja uuenduslike algatuste käivitamist ning elluviimist, mis sobivad Eestimaale kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks (EV100). Kingitustena soovitakse näha selliseid piirkondlikke/maakondlikke tegusid, ettevõtmisi ja sündmusi, mida viidaks ellu mitmete kohalike partneritega koostöös ning mis teevad Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning loovad kindlama tuleviku lastele.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP 2017 kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg on 2. aprill 2017 kell 16:30. Taotlused tuleb esitada asukohajärgsesse maavalitsusse (Lääne maavalitsusele) aadressil: Lahe 8, Haapsalu 90503 või e-post info@laane.maavalitsus.ee

Taotlusinfo on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali veebilehel: www.kysk.ee

Osalemiseks palume registreeruda: http://bit.ly/2kKFrJx  , viimane registreeimise tähtpäev 08.03.2017.

Palun jagage infot veebilehel.

Lugupidamisega

Mati Kallemets

maaelu peaspetsialist

Lääne Maavalitsus

Tel 4725 618

Mob 5052 565

Mati.Kallemets@laane.maavalitsus.ee

Vormsi