Kutse volikogule

Vormsi Vallavolikogu 7 koosseisu 33. istung toimub esmaspäeval 30. jaanuaril 2017. a kell 09.00 Hullo koolituskeskuses.

Päevakord:

  1. Võimalikud arengud ja omavalitsusliitude ülesanded haldreformi valguses (ettekanne Deiw Rahumägi).
  2. Vormsi valla 2017. aasta eelarve teine lugemine.
  3. Eelnõu: Nõusolek ehitamiseks detailplaneeringut koostamata Lepavõsa katastriüksusel 90701:002:0051 (ettekanne Tanel Viks). Eelnõu suunatud maaelu ja majanduskomisjoni.
  4. Eelnõu: Vormsi valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine.
  5. Info.

Ivo Sarapuu

Volikogu esimees

Volikogu poolt vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse vastavalt Vormsi valla põhimääruse punktile 56 7 päevast pärast istungi toimumist.

Vormsi