Vormsi 10. kultuuripäev “Vormsi mets”

11.15 T e r v i t u s k o h v
11.30 Avamine. Tervitussõnavõtud.
E t t e k a n d e d: Vormsi metsade lugu – A n t s R a j a n d o (arhitekt, kirikuõpetaja) Vormsi metsaettevõtja tänapäev – I v o S a r a p u u (volikogu esimees, ettevõtja)
13.00 L õ u n a
13.45 – 16.30 Arutelu Vormsi metsa teemal Arutelus osalema on kutsutud metsaspetsialistid
T õ n i s R u b e r (Keskkonnaamet),
A r v o H a l j a s t e (Läänemaa Metsaühistu),
R e i n N e l l i s, A n t s V a r b l a n e , jt.
Meie ühisele lõunalauale on oodatud kodused küpsetised ja muud vormsipärased suupisted.
Kultuuripäeva k o r r a l d a b mtü Vormsi Selts, mtü Vormsi Kultuuriühing. I n f o: tel. 506 0745

Toetab: Vormsi vald

Vormsi